Müəssisə Mədəniyyəti

Müəssisə baxışı

Tikinti maşınları üçün təyyarə gəmisi yaradın və bir əsrlik marka buraxın.

Müəssisə missiyası

"Uzaq dağlar"ın müşayiəti ilə inşaat maşınları.

Müəssisə ruhu

Birləşin və əməkdaşlıq edin, sabit çalışın və dürüst olun.

Müəssisənin fəaliyyət prinsipi

Keyfiyyət brend yaradır və gələcəyi bütövlüklə idarə edir.

Yeni dövrün müəssisə ruhu

Texnoloji innovasiyalar vasitəsilə rəqabət üstünlüyü yaratmaq.

Enterprise-Culture1
Enterprise-Culture2
Enterprise-Culture3
Enterprise-Culture4
Enterprise-Culture5
Enterprise-Culture6
Enterprise-Culture7
Enterprise-Culture8
Enterprise-Culture9
Enterprise-Culture10